Project information

Project information
IntegRECAMO: Intellectual Anchor (IntegRECAMO)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0097
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Cílem projektu IntegRECAMO je integrace špičkových výzkumníků do týmu RECAMO (Regional centre for applied molecular oncology, www.recamo.cz), přenesení jejich zkušeností na mladé české vědce, vytvoření podmínek pro interakce v oboru na mezinárodní úrovni a posílení týmu RECAMO v oblasti podpůrných aktivit VaV. Dále bude cílem přímá edukace pracovníků VaV MOÚ a MU v oblastech souvisejících s onkologickým výzkumem a v oblastech podporujících VaV.
Intelektuální ukotvení spočívá jadnak v zapojení expertů do projektu, dále ve smyslu široké vědecké spolupráce a také ve smyslu pokrytí dosud nerealizovaných edukačních aktivit v oblasti VaV v onkologii.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info