Project information
Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání

Investor logo
Project Identification
GA403/12/1557
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of Economics Prague

Podstata řešení navrhovaného projektu vychází z hypotézy, že výkonnost podniků je ovlivňována společným
(nikoliv partikulárním) působením většího počtu faktorů. Metody, které jsou v současnosti pro tento typ
úloh aplikovány (například korelace, testování průměrů nebo rozptylů apod.) realitu nepřiměřeně zjedno-
dušují, a to zejména omezením počtu zkoumaných proměnných (tj. potenciálních faktorů), předpokladem
apriorního modelu obsaženého v datech a zvláště pak nerespektováním složitých vzájemných závislostí mezi
proměnnými. Navrhovaný projekt chce nalézt řešení, které výše uvedená zjednodušení překoná. Výsledkem
projektu by mělo být teoreticko-metodologické rozpracování pokročilých metod výběru příznaků ve sta-
tistickém rozpoznávání do oblasti podnikohospodářské teorie, vedoucí k tvorbě nástroje pro rozpoznávání
potenciálu podniků být výkonnými a konkurenceschopnými.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info