Informace o projektu

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/12/1557
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola ekonomická v Praze

Podstata řešení navrhovaného projektu vychází z hypotézy, že výkonnost podniků je ovlivňována společným
(nikoliv partikulárním) působením většího počtu faktorů. Metody, které jsou v současnosti pro tento typ
úloh aplikovány (například korelace, testování průměrů nebo rozptylů apod.) realitu nepřiměřeně zjedno-
dušují, a to zejména omezením počtu zkoumaných proměnných (tj. potenciálních faktorů), předpokladem
apriorního modelu obsaženého v datech a zvláště pak nerespektováním složitých vzájemných závislostí mezi
proměnnými. Navrhovaný projekt chce nalézt řešení, které výše uvedená zjednodušení překoná. Výsledkem
projektu by mělo být teoreticko-metodologické rozpracování pokročilých metod výběru příznaků ve sta-
tistickém rozpoznávání do oblasti podnikohospodářské teorie, vedoucí k tvorbě nástroje pro rozpoznávání
potenciálu podniků být výkonnými a konkurenceschopnými.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info