Project information

Fenomén tvořivé schopnosti učitele tělesné výchovy (MS)

Project Identification
MUNI/A/1016/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkum bude zaměřen na charakteristiku základních východisek a rozvoj tvořivosti ve sportovním výkonu v rámci pregraduální přípravy učitele oboru tělesná výchova a sport. Bude proveden intervenční program a dotazníkové šetření za účelem zjištění afinity jednotlivých dílčích projevů tvořivosti k zaměření dané učitelské profese.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info