Informace o projektu

Fenomén tvořivé schopnosti učitele tělesné výchovy (MS)

Kód projektu
MUNI/A/1016/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor/Program
Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkum bude zaměřen na charakteristiku základních východisek a rozvoj tvořivosti ve sportovním výkonu v rámci pregraduální přípravy učitele oboru tělesná výchova a sport. Bude proveden intervenční program a dotazníkové šetření za účelem zjištění afinity jednotlivých dílčích projevů tvořivosti k zaměření dané učitelské profese.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info