Project information
Rozvoj, inovace a integrace studijních programů a oborů pro učitele a pracovníky ve školství a vzdělávání

Project Identification
ROZV/183/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office

Cílem projektu je mezifakultně koordinovaná příprava podkladů pro inovaci studijních programů a jejich oborů, včetně akreditačních materiálů nově zakládaných oborů, s ohledem na očekávané legislativní požadavky (připravovaný školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících). Součástí projektu je rovněž integrace vybraných společných obecných a praktických částí studijních programů vzdělávajících učitele (výuka pedagogicko-psychologických disciplín, pedagogické praxe, výukové celky směřující k přípravě učitelů na specifické oblasti práce se žáky - např. problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu, aktivity orientované na využití volného času - sport a tělovýchovné aktivity a odborného zájmu - jazykové vzdělávání).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info