Project information
Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005

Investor logo
Project Identification
GA409/05/2724
Project Period
1/2005 - 1/2007
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Podstatou navrhovaného projektu je vytvoření syntézy vývoje českých katolických politických stran (katolického politického stranictví) od 90. let 19. století do současnosti. Výzkum se zaměří na hledání předpokladů pro zformování základních katolickýchpol itických proudů (katolicko-národního a křesťansko-sociálního) s reflexí geneze a vývoje politických stran v českém (předlitavském, československém) politickém systému s přihlédnutím k ideji jednoty, která se realizovala v podstatě v meziválečnémobdobí v podobě Československé strany lidové. Důraz bude položen na hledání místa, role a významu této strany (v širším kontextu politického a společenského vývoje) v časových úsecích let 1918-1938, 1945-1948 a 1948-1989. Na tyto okruhy naváže výzkumpolitického k atolicismu po roce 1989, resp. 1992, s analýzou KDU-ČSL. Nedílnou součást zkoumání vnitrostranického vývoje a politiky katolických politických struktur tvoří politický katolicismus v exilu (1948-1989). Výsledky projektu shrne knižní publikace.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info