Informace o projektu

Informace o projektu
Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/05/2724
Období řešení
1/2005 - 1/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Podstatou navrhovaného projektu je vytvoření syntézy vývoje českých katolických politických stran (katolického politického stranictví) od 90. let 19. století do současnosti. Výzkum se zaměří na hledání předpokladů pro zformování základních katolickýchpol itických proudů (katolicko-národního a křesťansko-sociálního) s reflexí geneze a vývoje politických stran v českém (předlitavském, československém) politickém systému s přihlédnutím k ideji jednoty, která se realizovala v podstatě v meziválečnémobdobí v podobě Československé strany lidové. Důraz bude položen na hledání místa, role a významu této strany (v širším kontextu politického a společenského vývoje) v časových úsecích let 1918-1938, 1945-1948 a 1948-1989. Na tyto okruhy naváže výzkumpolitického k atolicismu po roce 1989, resp. 1992, s analýzou KDU-ČSL. Nedílnou součást zkoumání vnitrostranického vývoje a politiky katolických politických struktur tvoří politický katolicismus v exilu (1948-1989). Výsledky projektu shrne knižní publikace.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info