Project information

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013 (Databaze 2013)

Project Identification
MUNI/A/0856/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zajistit efektivní, aktuální a lehce dostupné informační zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty v elektronické podobě. Cílem projektu je především získat odborné právnické databáze (tuzemské i zahraniční). Databáze budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobných projektů realizovaných v letech 2011 a 2012.
Prostřednictvím oborového vyhledávání bude doplněn přehled aktuálních volných zdrojů pro školitele. S projektovým týmem budou úzce spolupracovat Ústřední knihovna Právnické fakulty (při rešeršní činnosti, při objednávkách a pořizování databází).
Za aktivity studentů zapojených do programu, tj. zejména provádění oborových rešerší, aktualizace přehledu volně dostupných databází a obdobných zdrojů v prostředí IS MU/intranetu, a participaci na semináři (organizace i aktivní vystoupení), se předpokládá stipendium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info