Project information

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (DN)

Project Identification
MUNI/A/0763/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je příprava monografie metodického rázu. Předmětem výkladu bude otázka domácího násilíí a jeho řešení. Projekt usiluje o interdisciplinární přístup, v tomto případě o filosoficko-právní analýzu. To předpokládá tematizovat otázku domácího násilí v širších společenských souvislostech jako základního předpokladu nalézání adekvátních právních prostředků pro jeho řešení. Filosoficko-teoretická analýza bude zaměřena na výklad základních pojmů a kategorií (násilí, domácí násilí, agrese, oběť, apod.). Na základě toho budou následně zdůvodněny možné strategie jejich právní interpretace.
Právní analýza bude zaměřena na představení současného právního rámce řešení domácího násilí. Monografie bude vycházet z předchozího projektu na rok 2012 a ze sběru podkladů, který byl v tomto roce proveden. Monografie bude určena pro širší odbornou veřejnost a na základě praktické části bude navrhovat legislativní změny de lege ferenda.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next