Informace o projektu

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (DN)

Kód projektu
MUNI/A/0763/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je příprava monografie metodického rázu. Předmětem výkladu bude otázka domácího násilíí a jeho řešení. Projekt usiluje o interdisciplinární přístup, v tomto případě o filosoficko-právní analýzu. To předpokládá tematizovat otázku domácího násilí v širších společenských souvislostech jako základního předpokladu nalézání adekvátních právních prostředků pro jeho řešení. Filosoficko-teoretická analýza bude zaměřena na výklad základních pojmů a kategorií (násilí, domácí násilí, agrese, oběť, apod.). Na základě toho budou následně zdůvodněny možné strategie jejich právní interpretace.
Právní analýza bude zaměřena na představení současného právního rámce řešení domácího násilí. Monografie bude vycházet z předchozího projektu na rok 2012 a ze sběru podkladů, který byl v tomto roce proveden. Monografie bude určena pro širší odbornou veřejnost a na základě praktické části bude navrhovat legislativní změny de lege ferenda.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další