Project information

Vojenský testament ve světle justiniánské kodifikace (VTJ)

Project Identification
MUNI/A/0824/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Vojenský testament zastával v systematice dědického práva v Římě velmi svébytné postavení. Můžeme říci, že fungoval jako výjimka ze všech pravidel dědického práva. Můžeme však také říci, že tato jeho povaha vedla k tomu, že sloužil často jako inspirační zdroj pro novodobé kodifikace, které z výjimky učinily pravidlo. Přesto v českém prostředí této problematice dosud nebyla pozornost nijak výrazně věnována.
Cílem tohoto projektu je zaměřit se na fenoném římského vojenského testamentu a jeho odraz v kodifikaci císaře Justiniána, jednak v císařských konstitucích, ale i v kazuistice Digest, či v Institucích.

Publications

Total number of publications: 6