Informace o projektu

Vojenský testament ve světle justiniánské kodifikace (VTJ)

Kód projektu
MUNI/A/0824/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Vojenský testament zastával v systematice dědického práva v Římě velmi svébytné postavení. Můžeme říci, že fungoval jako výjimka ze všech pravidel dědického práva. Můžeme však také říci, že tato jeho povaha vedla k tomu, že sloužil často jako inspirační zdroj pro novodobé kodifikace, které z výjimky učinily pravidlo. Přesto v českém prostředí této problematice dosud nebyla pozornost nijak výrazně věnována.
Cílem tohoto projektu je zaměřit se na fenoném římského vojenského testamentu a jeho odraz v kodifikaci císaře Justiniána, jednak v císařských konstitucích, ale i v kazuistice Digest, či v Institucích.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info