Project information

Právo a technologie (PAT)

Project Identification
MUNI/A/0864/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu Právo a Technologie je zkoumání vlivu a dopadu nových technologií na normativní regulaci v ČR, EU, ale i v rámci mezinárodního práva (a to i v rámci unifikačních aktivit Rady Evropy a UNCITRAL), jakož i kritická analýza rozhodnutí národních soudů i Soudního dvora EU. Primárními oblastmi, kde je technologický vývoj nejmarkantnější, a které tak budou předmětem výzkumné činnosti, jsou zejména: právo duševního vlastnictví, právní informatika, kybernetická bezpečnost, otázky rozhodného práva v kyberprostoru, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů online, e-commerce, on-line řešení sporů, regulace umělé inteligence a obecná teorie normativity virtuálních světů. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na relevantních národních konferencích a ve formě souboru odborných článků publikovaných ve fakultním časopise Revue pro právo a technologie. Paralelně bude projekt cílit na zapojení nových studentů doktorského studia jejich školitelů do neformálního týmu již kooperujících pracovníků a studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se technologickými obory práva systematicky a dlouhodobě zabývá.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info