Project information
Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo (OP a PP)

Project Identification
MUNI/A/0865/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Keywords
Labour Code, Civil Code, Principles of Labour Law, Influence of the Civil Code

Přijetím zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se změnil vztah mezi tímto kodexem a Občanským zákoníkem. Za existence původní právní úpravy (zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem nebyl vymezen žádný právní vztah, tyto kodexy existovaly nezávisle na sobě. Při přijetí nového zákoníku práce byl stanoven princip delegace pro vztah k občanskému zákoníku, následně pak v důsledku nálezu Ústavního soudu a novelizace byl v zákoníku práce upraven princip subsidiarity občanského zákoníku. V současné době je proto pro výzkum v oblasti pracovního práva velmi důležité zabývat se zkoumáním, které instituty občanského zákoníku lze použit i na pracovněprávní vztahy a v jakém rozsahu. Stejná otázka, ale ještě naléhavější vzniká v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V rámci projektu specifického výzkumu se řešitelé budou zabývat zkoumáním dílčích institutů,upravených v současném i novém občanském zákoníku a jejich aplikací na pracovněprávní vztahy.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info