Project information

Právní aspekty fundraisingu NNO (PRAFNNO)

Project Identification
MUNI/A/0869/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Záměrem projektu je zabývat se právními formami, jimiž NNO (nestátní neziskové organizace) mohou získávat prostředky na svou činnost. Projekt se soustředí zejména na nové instituty, které do českého právního prostředí přinese Nový občanský zákoník (v první řadě tedy svěřenské fondy).

Publications

Total number of publications: 10