Informace o projektu

Právní aspekty fundraisingu NNO (PRAFNNO)

Kód projektu
MUNI/A/0869/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Záměrem projektu je zabývat se právními formami, jimiž NNO (nestátní neziskové organizace) mohou získávat prostředky na svou činnost. Projekt se soustředí zejména na nové instituty, které do českého právního prostředí přinese Nový občanský zákoník (v první řadě tedy svěřenské fondy).

Publikace

Počet publikací: 10