Project information

Výzkum školního vzdělávání: vývoj-stav-výhledy (VYSKOV 2013)

Project Identification
MUNI/B/0800/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Školní vzdělávání představuje dynamicky se rozvíjející oblast hodnou výzkumné pozornosti. Mimo jiné pod vlivem mezinárodně srovnávacích studií TIMSS a PISA se v poslední době celosvětově i u nás realizují výzkumy zaměřené na jednotlivé roviny školního vzdělávání. Školní vzdělávání je jako výzkumná oblast jen obtížně přehlédnutelná. Realizované výzkumy se často zaměřují na velmi malé výseky edukační reality, zatím však nejsou realizovány pokusy o systematizaci a uspořádání jejich výsledků. Přispět k takové systematizace si klade za cíl konference „Výzkum školního vzdělávání: vývoj–stav–výhledy“.
Pracovní skupiny složené ze studentů DSP na PdF MU budou v období leden–červen pod supervizí akademických pracovníků pracovat na podkladových materiálech analyzujících vývoj a stav empirického výzkumu v klíčových oblastech školního vzdělávání (podmínky, kontexty, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky). Závěry těchto analýz budou prezentovány v rámci jednání pracovních skupin na konferenci „Výzkum školního vzdělávání: vývoj–stav–výhledy“, která se bude konat v červenci 2013 na PdF MU. Na základě prezentací bude v pracovních skupinách vedena diskuze o výhledech pro další výzkum. K těmto diskuzím budou přizváni přední čeští experti na výzkum ve sledovaných oblastech. Podkladové materiály (tj. referáty přednesené v pracovních skupinách) obohacené o podněty expertů budou v mezidobí červenec–listopad 2013 přepracovávány do podoby kapitol odborné knihy s pracovním názvem „Školní vzdělávání: vývoj–stav–výhledy“, která bude vydána v MUNI PRESS v ediční řadě „Pedagogický výzkum v teorii a praxi“.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info