Project information

Telomery a stabilita genomu u nižších rostlin

Investor logo
Project Identification
GA13-06595S
Project Period
2/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Telomery jsou nukleoproteinové komplexy tvorící konce chromozómu. Krome rešení problému s neúplnou replikací chrání konce chromozomu pred jejich rozeznáním jako míst poškození DNA. Faktory pro signalizaci a opravu poškození DNA jsou však paradoxne soucástí telomer. Nejen že funkce telomer neohrožují, ale jsou telomerami aktivne vázány a jejich neprítomnost zhoršuje funkce telomer. Záhada vzájemne prospešné koexistence telomer a opravných faktoru byla zjištena u kvasinek, savcu i vyšších rostlin s rozdíly v závislosti na použitém modelu. Budeme tento problém analyzovat u nižších rostlin - ras a mechu. Zatímco rasy jsou atraktivní evolucní diverzitou telomer a mechanismu jejich údržby, mech Physcomitrella je jedinecný vysokou úcinností homol. rekombinace, dostupností nebo snadnou prípravou knock-out mutant a vysokým podílem apikálních delivých (a pravdepodobne telomeráza-pozitivních) bunek behem casného vývoje protonemat. Objasnení vzáj. vztahu telomer a opravy DNA v jednoduchých eukaryotických systémech je šancí objevit nové principy platné (avšak skryté) u dosud zkoumaných modelu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info