Informace o projektu

Informace o projektu
Telomery a stabilita genomu u nižších rostlin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-06595S
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Telomery jsou nukleoproteinové komplexy tvorící konce chromozómu. Krome rešení problému s neúplnou replikací chrání konce chromozomu pred jejich rozeznáním jako míst poškození DNA. Faktory pro signalizaci a opravu poškození DNA jsou však paradoxne soucástí telomer. Nejen že funkce telomer neohrožují, ale jsou telomerami aktivne vázány a jejich neprítomnost zhoršuje funkce telomer. Záhada vzájemne prospešné koexistence telomer a opravných faktoru byla zjištena u kvasinek, savcu i vyšších rostlin s rozdíly v závislosti na použitém modelu. Budeme tento problém analyzovat u nižších rostlin - ras a mechu. Zatímco rasy jsou atraktivní evolucní diverzitou telomer a mechanismu jejich údržby, mech Physcomitrella je jedinecný vysokou úcinností homol. rekombinace, dostupností nebo snadnou prípravou knock-out mutant a vysokým podílem apikálních delivých (a pravdepodobne telomeráza-pozitivních) bunek behem casného vývoje protonemat. Objasnení vzáj. vztahu telomer a opravy DNA v jednoduchých eukaryotických systémech je šancí objevit nové principy platné (avšak skryté) u dosud zkoumaných modelu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info