Project information
Horizontální přenos stafylokokové chromozomové kazety mec (SCCmec) prostřednictvím bakteriofágů napříč kmeny rodu Staphylococcus

Investor logo
Project Identification
GP13-05069P
Project Period
1/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Staphylococcus aureus je závažný lidský a veterinární patogen. Rychlá evoluce stafylokokových druhů vede ke značné variabilitě a přispívá k formování nových klonů získáváním nových genů prostřednictvím horizontálního přenosu genů (HGT). Nově získané genyjsou odpovědné za virulenci, ATB rezistenci a jsou šířeny stafylokokovou populací. Obecně je příjímáno, že temperované bakteriofágy hrají významnou roli v tomto procesu.
První methicilin rezistentní kmen druhu S. aureus (MRSA) byl objeven v 60-tých letech 20-tého století a v současnosti MRSA představují závažný medicinský problém. Rezistence k meticilinu je podmíněna přítomnosti genu mecA přítomného na SCCmec elementu. V současné době je popsáno 11 různých typů SCCmec elementů, jejichž evoluční původ a přesný způsob přenosu je stále diskutován.
Projekt je zaměřen na studium a objasnění mechanismu přenosu SCCmec elementu prostřednictvím bakteriofágů mezi kmeny rodu Staphylococcus. Přítomnost a kvantifikace genů tohoto elementu bude stanovena pomocí qPCR a long PCR techniky.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info