Project information

Metabolizmus izoflavonů v bachoru se zaměřením na obsah equolu v kravském mléce

Investor logo
Project Identification
GA13-34134S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Isoflavony hrají ve výživě člověka důležitou roli díky širokému spektru farmakologických a antioxidačních účinků. Bylo však zjištěno, že účinnost těchto látek u člověka je závislá na schopnosti přeměňovat daidzein na equol, který sám o sobě vykazuje značně antikarcinogenní účinky. V populaci lidí má však tuto schopnost pouze 30-40% jedinců, zatímco u zvířat je tato schopnost běžná. Vzhledem k tomu, že equol, jako převládající produkt bakteriálního metabolismu isoflavonů je distribuován do různých tkání a je vylučován i mlékem, může být kravské mléko potenciálním zdrojem equolu pro populaci lidí neschopných odbourávat isoflavony.
Množství equolu v mléce závisí v prvé řadě na metabolismu isoflavonů v bachoru. Cílem projektu je popsat průběh metabolismu isoflavonů v bachoru v závislosti na jejich množství a parametrech bachorového prostředí a získané poznatky ověřit v pokuse na dojnicích s cílem získat mléko obohacené equolem.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info