Informace o projektu

Metabolizmus izoflavonů v bachoru se zaměřením na obsah equolu v kravském mléce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-34134S
Období řešení
2/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Isoflavony hrají ve výživě člověka důležitou roli díky širokému spektru farmakologických a antioxidačních účinků. Bylo však zjištěno, že účinnost těchto látek u člověka je závislá na schopnosti přeměňovat daidzein na equol, který sám o sobě vykazuje značně antikarcinogenní účinky. V populaci lidí má však tuto schopnost pouze 30-40% jedinců, zatímco u zvířat je tato schopnost běžná. Vzhledem k tomu, že equol, jako převládající produkt bakteriálního metabolismu isoflavonů je distribuován do různých tkání a je vylučován i mlékem, může být kravské mléko potenciálním zdrojem equolu pro populaci lidí neschopných odbourávat isoflavony.
Množství equolu v mléce závisí v prvé řadě na metabolismu isoflavonů v bachoru. Cílem projektu je popsat průběh metabolismu isoflavonů v bachoru v závislosti na jejich množství a parametrech bachorového prostředí a získané poznatky ověřit v pokuse na dojnicích s cílem získat mléko obohacené equolem.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info