Project information

Project information
Studium proteinu z patogenu zapojených do rozpoznávání hostitelského organismu

Investor logo
Project Identification
GA13-25401S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Sacharidy jsou v živote nepostradatelné a krome jejich klasické role jako strukturních a energii uchovávajících látek, hrají
klícovou úlohu v mnoha rozpoznávacích signalizacních ci komunikacních procesech. Interakce mezi proteiny a sacharidy se
významne uplatnují pri virových a bakteriálních infekcích, ci v nádorových metastázích. Projekt je primárne zameren na lektiny
a adheziny z bakteriálních patogenu a vláknitých plísní prenášených vzduchem a jejich interakce s lidskými olidosacharidovými
epitopy prítomnými v dýchacích cestách.
Navrhujeme multidisciplinární prístup studia interakcí mezi proteiny a sacharidy, smerující k prevenci adheze patogenu k hostitelským tkáním. Kombinace pokrocilých strukturne funkcních metod umožní provedení racionálního návrhu glykomimetik,
které by mohly inhibovat prichycení patogenu k povrchu bunek a tím pádem být slibnými ligandy predevším pro patogeny
resistentní ke klasické lécbe antibiotiky.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info