Project information

Metabolity sinic jako možné modulátory immunitního systému (immunotox)

Investor logo
Project Identification
GP13-27695P
Project Period
2/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Projekt se zabývá vlivem sinicových metabolitů na imunitní systém. Projekt si klade za cíl blíže charakterizovat potenciál metabolitů sinic ovlivňovat imunitní systém, hledání mechanismu jejich účinků a identifikovat odpovědný metabolit za negativní vliv na imunitní systém.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info