Informace o projektu
Metabolity sinic jako možné modulátory immunitního systému (immunotox)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP13-27695P
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt se zabývá vlivem sinicových metabolitů na imunitní systém. Projekt si klade za cíl blíže charakterizovat potenciál metabolitů sinic ovlivňovat imunitní systém, hledání mechanismu jejich účinků a identifikovat odpovědný metabolit za negativní vliv na imunitní systém.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info