Project information

Sociologické souvislosti ekologicky příznivé architektury

Project Identification
FRVS/1863/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt vytváří poklady pro mezioborovou výuku enviromentálních studií a architektury. Na základě vybraných realizovaných příkladů stanovuje
kriteria pro ekologickou příznivost domů, jejich společenské aspekty a působení na okolní prostředí a krajinu. Učí zkoumat východiska vzniku
ekologicky příznivých domů a motivace jejich stavitelů, případně možnosti rozšíření enviromentálních přístupů v architektuře mezi širší veřejnost.
Pomáhá uvědomit si vliv staveb na utváření životního stylu a sociálních vztahů jejich obyvatel.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info