Informace o projektu
Sociologické souvislosti ekologicky příznivé architektury

Kód projektu
FRVS/1863/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt vytváří poklady pro mezioborovou výuku enviromentálních studií a architektury. Na základě vybraných realizovaných příkladů stanovuje
kriteria pro ekologickou příznivost domů, jejich společenské aspekty a působení na okolní prostředí a krajinu. Učí zkoumat východiska vzniku
ekologicky příznivých domů a motivace jejich stavitelů, případně možnosti rozšíření enviromentálních přístupů v architektuře mezi širší veřejnost.
Pomáhá uvědomit si vliv staveb na utváření životního stylu a sociálních vztahů jejich obyvatel.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info