Project information

Rozvoj mechanismů strategického plánování a realizace institucionálního výzkumu na MU

Project Identification
ROZV/2/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt „Rozvoj mechanismů strategického plánování a realizace institucionálního výzkumu na MU“ reaguje na vnější podněty plynoucí z očekávaného vývoje reformních snah ve vysokém školství v ČR, z inklinace kohezní politiky EU v dalším programovacím období apod. Vnější aktéři už dnes různými formami po vysokých školách vyžadují sledování vlastního výkonu a tyto požadavky budou v souvislosti nejen s výše uvedenými tématy nabývat na síle. Proto je jedním z cílů uvedeného projektu realizace konkrétních kroků, které napomohou sledování výkonu MU prostřednictvím výkonnostních ukazatelů a prostřednictvím posílení plánování, monitorování a vyhodnocování činnosti MU v souladu s jejími strategickými cíli.
Podpůrnými nástroji, jak v problematice strategického plánování a sledování výkonu, tak v zajišťování kvality, která je rovněž v diskusích souvisejících s přípravou reformy vysokého školství prioritním tématem, jsou realizace institucionálního výzkumu formou sociologických průzkumů k různým cílovým skupinám a analytická činnost specifických vnitrouniverzitních problematik, což představuje druhý cíl uvedeného projektu.
Projekt bude v roce 2013 realizován Oborem pro strategii RMU ve spolupráci se zástupci dílčích fakult k různým tématům. Cíle projektu budou naplněny 11 výstupy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info