Informace o projektu

Rozvoj mechanismů strategického plánování a realizace institucionálního výzkumu na MU

Kód projektu
ROZV/2/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt „Rozvoj mechanismů strategického plánování a realizace institucionálního výzkumu na MU“ reaguje na vnější podněty plynoucí z očekávaného vývoje reformních snah ve vysokém školství v ČR, z inklinace kohezní politiky EU v dalším programovacím období apod. Vnější aktéři už dnes různými formami po vysokých školách vyžadují sledování vlastního výkonu a tyto požadavky budou v souvislosti nejen s výše uvedenými tématy nabývat na síle. Proto je jedním z cílů uvedeného projektu realizace konkrétních kroků, které napomohou sledování výkonu MU prostřednictvím výkonnostních ukazatelů a prostřednictvím posílení plánování, monitorování a vyhodnocování činnosti MU v souladu s jejími strategickými cíli.
Podpůrnými nástroji, jak v problematice strategického plánování a sledování výkonu, tak v zajišťování kvality, která je rovněž v diskusích souvisejících s přípravou reformy vysokého školství prioritním tématem, jsou realizace institucionálního výzkumu formou sociologických průzkumů k různým cílovým skupinám a analytická činnost specifických vnitrouniverzitních problematik, což představuje druhý cíl uvedeného projektu.
Projekt bude v roce 2013 realizován Oborem pro strategii RMU ve spolupráci se zástupci dílčích fakult k různým tématům. Cíle projektu budou naplněny 11 výstupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info