Project information

Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže (MiZaHOPO)

Project Identification
MUNI/A/0797/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné úkoly na základě dat a poptávky Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ČR. V jednotlivých úkolech bude na základě mikroekonomické teorie ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže a dále komparace a evaluace vhodných řešení. Využita bude metodika vymezení relevantních trhů, analýza nákladové struktury odvětví, identifikace distorzí vyplývajících z regulace a modelová analýza cenotvorby v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info