Project information

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku (EPCR II)

Project Identification
MUNI/A/0749/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Jde o pokračující projekt z roku 2012. Hlavním smyslem projektu je nastartovat dlouhodobý a komplexní výzkum ekonomických aspektů cestovního ruchu se zaměřením na lokální a regionální ekonomiku. Projekt vytváří předpoklady pro rozvoj mezioborového vědeckého týmu, postaveného především na výzkumných aktivitách studentů doktorského programu. Vlastní projekt se soustřeďuje na nalezení vhodných teoretických a metodických přístupů hodnocení ekonomických přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni, které mohou být dále uplatněny ve větších výzkumných projektech. Za nosné výstupy projektu jsou považovány články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info