Project information

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/3.2.00/12.0226
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Technical University Ostrava

Cílem projektu "Informační infrastruktura výzkumu pro techniku"
je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost, bezpečnost a obrana zabezpečeit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.