Informace o projektu

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/3.2.00/12.0226
Období řešení
1/2013 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Cílem projektu "Informační infrastruktura výzkumu pro techniku"
je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost, bezpečnost a obrana zabezpečeit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info