Project information

Sledování perfuze a tlakových parametrů orgánových systému a tkání u chirurgicky nemocných

Project Identification
MUNI/A/0999/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

„Sledování perfuze a tlakových parametrů orgánových systému a tkání u chirurgicky nemocných.“
Cílem naší práce je měření a vyhodnocení perfuze střeva, měření tlaku v anorektu, hrudníku v závislosti na tkáňové sekreci aplikovaného tlaku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info