Project information

Project information
Rostlinná společenstva měst: model vznikajících společenstev budoucnosti

Investor logo
Project Identification
GA14-10723S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rozeznat nově vzniklá městská společenstva organismů, porovnat vliv urbanizace v rozdílných klimatických oblastech Evropy a ve
městech rozdílných velikostí; stanovit vztahy mezi taxonomickou, funkční a příbuzenskou strukturou rostlinných společenstev,
testovat základní hypotézy invazní biologie.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info