Informace o projektu

Informace o projektu
Rostlinná společenstva měst: model vznikajících společenstev budoucnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-10723S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Rozeznat nově vzniklá městská společenstva organismů, porovnat vliv urbanizace v rozdílných klimatických oblastech Evropy a ve
městech rozdílných velikostí; stanovit vztahy mezi taxonomickou, funkční a příbuzenskou strukturou rostlinných společenstev,
testovat základní hypotézy invazní biologie.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info