Project information

Kinetika perkutánní penetrace optických izomerů filtrů ultrafialového záření, bromovaných retardérů hoření a polárních pesticidů při dermální expozici

Investor logo
Project Identification
GA14-27941S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Znalosti kinetiky transportu nebezpečných chemických látek biologickými bariérami jsou zásadní pro hodnocení humánní expozice. Údaje o experimentální kinetice a koeficientech přestupu kůží u některých látek dosud nejsou známé. Tento projekt bude zaměřen na experimentální výzkum perkutánní penetrace přes lidskou a prasečí kůži ex vivo u následujících dosud netestovaných chemických látek: prioritní bromované shášeče hoření, polární pesticidy a optické izomery UV-B filtrů v opalovacích krémech. Budou zkoumány potenciální rozdíly kinetiky dermálního prostupu látek u různých expozičních scénářů. Tím budou identifikované chybějící vědecké parametry doplněny. Tyto experimentální parametry o penetraci jsou klíčové pro komprehenzivní hodnocení těchto chemických látek s ohledem na rizika pro lidské zdraví.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info