Informace o projektu

Kinetika perkutánní penetrace optických izomerů filtrů ultrafialového záření, bromovaných retardérů hoření a polárních pesticidů při dermální expozici

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-27941S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Znalosti kinetiky transportu nebezpečných chemických látek biologickými bariérami jsou zásadní pro hodnocení humánní expozice. Údaje o experimentální kinetice a koeficientech přestupu kůží u některých látek dosud nejsou známé. Tento projekt bude zaměřen na experimentální výzkum perkutánní penetrace přes lidskou a prasečí kůži ex vivo u následujících dosud netestovaných chemických látek: prioritní bromované shášeče hoření, polární pesticidy a optické izomery UV-B filtrů v opalovacích krémech. Budou zkoumány potenciální rozdíly kinetiky dermálního prostupu látek u různých expozičních scénářů. Tím budou identifikované chybějící vědecké parametry doplněny. Tyto experimentální parametry o penetraci jsou klíčové pro komprehenzivní hodnocení těchto chemických látek s ohledem na rizika pro lidské zdraví.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info