Project information
Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku

Project Identification
MUNI/A/0799/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem výzkumu je řízení kvality (včetně kvality produktu a spokojenosti zákazníka) ve vztahu k výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku. Cílem výzkumu je na základě analýzy jednotlivých veličin a jejich vzájemných vztahů vytvořit a následně statisticky ověřit komplexní model konkurenceschopného podniku. Vytvořený model by měl umožnit analýzu důsledků manažerských rozhodnutí (ve formě zásahů) v konkrétních oblastech podniku a konkrétních oblastech řízení kvality včetně dopadů na výkonnost a konkurenceschopnost podniku jako celku. Díky tomu, že vytvořený model bude z hlediska času dynamický, měl by také predikovat dopady přijatých rozhodnutí na budoucí chod (výkonnost a konkunkurenceschopnost) podniku. Vytvořený model by tak měl sloužit k lepšímu pochopení dopadů konkrétních manažerských rozhodnutí díky znalosti vazeb určitých faktorů uvnitř podniku, včetně jejich vazeb na faktory z okolí podniku a to vše v určitém čase.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info