Informace o projektu
Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku

Kód projektu
MUNI/A/0799/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předmětem výzkumu je řízení kvality (včetně kvality produktu a spokojenosti zákazníka) ve vztahu k výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku. Cílem výzkumu je na základě analýzy jednotlivých veličin a jejich vzájemných vztahů vytvořit a následně statisticky ověřit komplexní model konkurenceschopného podniku. Vytvořený model by měl umožnit analýzu důsledků manažerských rozhodnutí (ve formě zásahů) v konkrétních oblastech podniku a konkrétních oblastech řízení kvality včetně dopadů na výkonnost a konkurenceschopnost podniku jako celku. Díky tomu, že vytvořený model bude z hlediska času dynamický, měl by také predikovat dopady přijatých rozhodnutí na budoucí chod (výkonnost a konkunkurenceschopnost) podniku. Vytvořený model by tak měl sloužit k lepšímu pochopení dopadů konkrétních manažerských rozhodnutí díky znalosti vazeb určitých faktorů uvnitř podniku, včetně jejich vazeb na faktory z okolí podniku a to vše v určitém čase.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info