Project information

Skoro izotropní struktury v pseudo-riemannovské geometrii

Investor logo
Project Identification
GP14-27885P
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Skoro izotropní struktura na pseudo-riemannovské varietě (M,g) je podbandl N komplexifikovaného tečného prostoru TM, kkterý je totálně
isotropní vzhledem ke (komplexifikované) metrice g a má maximální hodnost. Pro positivně definitní metriky jde o standardní skoro
Hermiteovskou strukturu.
Cílem projektu je výzkum geometrických vlastností skoro izotropních struktur ve speciálních případech kdy 1) g má neutrální signaturu a N je
totálně reálný, 2) g má Loretzovu signaturu a N se protíná se svým komplexně konjugovaný bandlem v reálném jednorozměrném izotropním
podbandlu v TM. Zejména, v případě 1), zpřesníme a rozpracujeme již existující vícerozměné varianty Goldbergovy-Sachsovy věty, které
dávají do souvislostí degenerovanost Weylova tenzoru a vlastností integrability bandlu N. Dosažené výsledky ubdou dále rozšířeny v případě
2), kdy budeme s pomocí technik parabolických geometrií zkoumat i vztahy mezi geometrickými vlastnostmi N, když N je integrabilní, a geometrií takto generované CR-struktury.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info