Informace o projektu

Skoro izotropní struktury v pseudo-riemannovské geometrii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP14-27885P
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Skoro izotropní struktura na pseudo-riemannovské varietě (M,g) je podbandl N komplexifikovaného tečného prostoru TM, kkterý je totálně
isotropní vzhledem ke (komplexifikované) metrice g a má maximální hodnost. Pro positivně definitní metriky jde o standardní skoro
Hermiteovskou strukturu.
Cílem projektu je výzkum geometrických vlastností skoro izotropních struktur ve speciálních případech kdy 1) g má neutrální signaturu a N je
totálně reálný, 2) g má Loretzovu signaturu a N se protíná se svým komplexně konjugovaný bandlem v reálném jednorozměrném izotropním
podbandlu v TM. Zejména, v případě 1), zpřesníme a rozpracujeme již existující vícerozměné varianty Goldbergovy-Sachsovy věty, které
dávají do souvislostí degenerovanost Weylova tenzoru a vlastností integrability bandlu N. Dosažené výsledky ubdou dále rozšířeny v případě
2), kdy budeme s pomocí technik parabolických geometrií zkoumat i vztahy mezi geometrickými vlastnostmi N, když N je integrabilní, a geometrií takto generované CR-struktury.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info