Project information

Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/45.0018
Project Period
3/2014 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Episcopal grammar school
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Grammar School, Brno, Křenová 36
Primary School Brno, Úvoz 55

Projekt Popularizujeme vědu má ambice všemi svými aktivitami podpořit zájem o vědecké bádání v přírodovědných a technických oborech a připravit kvalitní půdu pro předávání znalostí a zkušeností z oblasti popularizace vědy na všech stupních vzdělávání.

Při realizaci projektu bude postupně protkávána síť spolupracujících akademických pracovníků, studentů vysoké školy, pedagogických pracovníků základních a středních škol a zájemců o vědu, která bude mít za cíl vytvoření prostoru pro průnik vědy a vědeckých témat do výuky přírodních věd a matematických předmětů.

Důraz bude kladen na podporu názorné výuky, na průpravu stávajících a budoucích pedagogů a vědeckých pracovníků a na komunikaci mezi akademickými a pedagogickými pracovníky.
Projekt je koncipován ve třech liniích, které vedly k vytvoření klíčových aktivit. První linií je vytvoření funkční sítě spolupracujících odborníků na ZŠ, SŠ a VŠ prostřednictvím jejich setkávání a vzdělávání v odborné i metodické rovině. Druhá linie si klade za cíl přímou motivaci zájemců o vědu prostřednictvím zážitkových tematických aktivit. Třetí linie projektu bude zaměřena na tvorbu a distribuci podpůrných materiálů sloužících popularizačně-edukativním účelům a využitelným v badatelské výuce.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info