Informace o projektu
Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/45.0018
Období řešení
3/2014 - 6/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Biskupské gymnázium Brno
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Gymnázium Brno, Křenová 36
Základní škola Brno, Úvoz 55,

Projekt Popularizujeme vědu má ambice všemi svými aktivitami podpořit zájem o vědecké bádání v přírodovědných a technických oborech a připravit kvalitní půdu pro předávání znalostí a zkušeností z oblasti popularizace vědy na všech stupních vzdělávání.

Při realizaci projektu bude postupně protkávána síť spolupracujících akademických pracovníků, studentů vysoké školy, pedagogických pracovníků základních a středních škol a zájemců o vědu, která bude mít za cíl vytvoření prostoru pro průnik vědy a vědeckých témat do výuky přírodních věd a matematických předmětů.

Důraz bude kladen na podporu názorné výuky, na průpravu stávajících a budoucích pedagogů a vědeckých pracovníků a na komunikaci mezi akademickými a pedagogickými pracovníky.
Projekt je koncipován ve třech liniích, které vedly k vytvoření klíčových aktivit. První linií je vytvoření funkční sítě spolupracujících odborníků na ZŠ, SŠ a VŠ prostřednictvím jejich setkávání a vzdělávání v odborné i metodické rovině. Druhá linie si klade za cíl přímou motivaci zájemců o vědu prostřednictvím zážitkových tematických aktivit. Třetí linie projektu bude zaměřena na tvorbu a distribuci podpůrných materiálů sloužících popularizačně-edukativním účelům a využitelným v badatelské výuce.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info