Publication details

Bohatství země - Učební text pro analýzu ložisek nerostných surovin

Investor logo
Title in English Bohatstvi zeme - Educational textbook for mineral deposits analysis
Authors

WERTICH Vojtěch GOLDBACH Marek SOUKOPOVÁ Jana BENADA Luděk

Year of publication 2015
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Učební text pro analýzu ložisek nerostných surovin včetně jejich ekonomických, sociálně-ekonomických a enviromentálních aspektů se zaměřwním na ložiska zlata, uranu a ropy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info