Project information

Project information
Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích (Subsidiarita NOZ v PP)

Project Identification
MUNI/A/0987/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

K 1. lednu 2014 nabude účinnosti rekodifikace soukromého práva. Zákoník práce zůstane jako zvláštní právní předpis zachován. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde nicméně k jeho novelizaci. Řada zcela nových a neprozkoumaných otázek bude spojena se samotným subsidiárním uplatňováním nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Pro budování teoretického zázemí se tedy jako nezbytné ukazuje zabývat se důsledky uplatňování nového soukromého práva v jednotlivých oblastech vztahů vznikajících mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci. V rámci projektu specifického výzkumu se řešitelé budou zabývat zkoumáním konkrétních souvislostí podpůrné aplikace nového občanského zákoníku i na základě prvních konkrétních zkušeností, které se budou v roce 2014 objevovat.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info