Informace o projektu

Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích (Subsidiarita NOZ v PP)

Kód projektu
MUNI/A/0987/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

K 1. lednu 2014 nabude účinnosti rekodifikace soukromého práva. Zákoník práce zůstane jako zvláštní právní předpis zachován. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde nicméně k jeho novelizaci. Řada zcela nových a neprozkoumaných otázek bude spojena se samotným subsidiárním uplatňováním nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Pro budování teoretického zázemí se tedy jako nezbytné ukazuje zabývat se důsledky uplatňování nového soukromého práva v jednotlivých oblastech vztahů vznikajících mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci. V rámci projektu specifického výzkumu se řešitelé budou zabývat zkoumáním konkrétních souvislostí podpůrné aplikace nového občanského zákoníku i na základě prvních konkrétních zkušeností, které se budou v roce 2014 objevovat.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info