Project information

Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci (Interpretace Nařízení Brusel I)

Project Identification
MUNI/A/0899/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je realizován v rámci vyhlášené priority týkající se společných výzkumných projektů školitelů a studentů doktorského studia zaměřené na
aktivní zapojení do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou publikací
výsledků uznatelných dle RIV. Cílem projektu je :

  • analýza rozhodovací činnosti SD EU v případě rozhodování o pravomoci- příslušnosti a o určování práva
  • vyhodnocení rozhodovací činností Soudního dvora EU z pohledu kritéria jednoty rozhodování v časové křivce, návratu k národnímu právu, resp. i vytváření společných evropských pojmů tam, kde k tomuto jevu dochází,
  • publikace výsledků v podobě monografie.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info