Project information
Podvody s finančními prostředky Evropské unie a ochrana těchto prostředků (PFPEUOP)

Project Identification
MUNI/A/0907/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt bude zaměřen na zpracování a následné prezentování a publikování velmi aktuálního tématu podvodů s finančními prostředky EU a možností ochrany těchto prostředků. Bude reflektován jak stávající legislativní stav týkající se trestných činů poškozujících finanční zájmy EU, tak i podány návrhy de lege ferenda. Bude zkoumána efektivnost mezinárodní justiční spolupráce v této oblasti jakožto i možnost a zejména vhodnost zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info